Podravska Banka

Podravska Banka - Hrvatska banka

  • Banka

PODRAVSKA BANKA d.d.

Podravska Banka
Opatička 3, 48300 Koprivnica
Telefon 048/6550, telefaks 048/622-542
VBB 2386002
http://www.poba.hr
MB: 3015904
Žiro račun: 2386002
Swift: PDKC HR 2X

Uprava

Julio Kuruc – predsjednik, Davorka Jakir, Marijan Marušić

Nadzorni odbor

Miljan Todorović – predsjednik, Sigilfredo Montinari, Dario Montinari, Jurica (Đuro) Predović, Dolly Predović, Maurizio Dallocchio, Filippo Disertori

Dioničari i udio u temeljnom kapitalu (%)

1. Lorenzo Gorgoni 9,87
2. Assicurazioni Generali S.p.A. 9,54
3. Cerere S.R.L. 9,53
4. Antonia Gorgoni 9,77
5. Miljan Todorovic 8,33
6. Andrea Montinari 5,76
7. Dario Montinari 5,76
8. Piero Montinari 5,76
9. Sigilfredo Montinari 5,76
10. Luigi Liaci 3,94
11. Giovanni Semeraro 4,11

Revizor

Deloitte d.o.o., Zagreb

Bilanca stanja

Datum stanja: 31. XII. 2008., u tisućama kuna
UKUPNO IMOVINA 2.793.540
UKUPNO OBVEZE I KAPITAL 2.793.540
UKUPNO KLASIČNE IZVANBILANČNE STAVKE 237.820
UKUPNO UGOVORENA VRIJEDNOST DERIVATNIH FINANCIJSKIH INSTRUMENATA 821
Dobit/gubitak tekuće godine 20.077
STOPA ADEKVATNOSTI KAPITALA 14,54%

Podravska Banka jedna je od najstarijih banaka u Republici Hrvatskoj, koja svoj začetak ima u Koprivničkoj dioničkoj štedionici još daleke 1872. godine, a danas je prisutna na četrdesetak prodajnih mjesta diljem Hrvatske, profilirajući se u modernu i inovativnu financijsku instituciju.
Osobni pristup prema svakom klijentu, diskrecija, brzina i fleksibilnost temeljni su postulati poslovanja Banke koji omogućavaju komparativnu prednost pred konkurencijom i opravdavaju povjerenje klijenata tijekom 134-godišnje tradicije poslovanja.

Poslovna vizija Podravske banke d.d. zasniva se na:
• upravljanju odnosima s klijentima (prepoznavanje potreba klijenata, te njihovo sudjelovanje u kreiranju kvalitete proizvoda i usluga)
• permanentnom educiranju djelatnika i managera, koji svojom stručnošću osiguravaju efikasnost i profitabilnost poslovanja
• uvođenju novog multikanalnog telematskog bankovnog sustava, čime banka dokazuje visoku razinu inovativnosti
• širenju poslovne mreže na području čitave Hrvatske s potpuno novim načinom bankarskog poslovanja
• nastojanju da bude jedna od najboljih i najprofitabilnijih financijskih institucija u Hrvatskoj

Banka Podravska Banka 30.9.2020

Podravska Banka